Universeel Bewustzijn en Overvloed

 
De frequentie bepaald de dimensie. Een verschuiving heeft plaatsgevonden!
Dit is de nieuwe realiteit, namelijk een verschuiving naar universeel bewustzijn of eenheidsbewustzijn. Dat houdt in dat bepaalde paradigma’s zoals schaarste bewustzijn, overleven, concurrentie, competitie, enzovoorts, de lijst is eindeloos, niet gelden en geen kracht meer zullen vinden.

Dat dit bewustzijn nog niet bij iedereen aanwezig is wil nog niet zeggen dat die nieuwe dimensie er niet is. Sommigen mensen hebben dit bewustzijn al en leven er al naar, anderen integreren het eenvoudig omdat ze het al kennen en anderen hebben een harde weg te gaan, alleen al omdat zij de weg van de harde les kiezen.
Crisis is het beste wat de mensheid ooit is overkomen. Niet het beste wat de mensheid zal overkomen. Crisis is het resultaat van één grote ontkenning, het gevolg van het kiezen van de harde weg.
Het confronteert de mensheid met zichzelf en de gevolgen van zijn handelen. Het laat de noodzaak zien dat er dingen moeten veranderen. Het brengt ons uiteindelijk terug naar de essentie.
 

Transformatie van het schaarste-bewustzijn.

Het is een bewustzijn waarin een ieder alles deelt met iedereen en deelt in alles, in universeel bewustzijn en eenheidsbewustzijn. Overleven wordt leven, concurrentie wordt uitgaan van eigen kracht, competitie wordt samenwerking, schaarste wordt overvloed en voorziening in behoeften wordt vervulling van een missie.

Schaarste is geen reëel iets. Schaarste is gecreëerd en dus kunnen we ook overvloed creëren. We kunnen creëren een wereld waarin een ieder bijdraagt aan dingen die voor iedereen overal vrij beschikbaar zijn. Er hoeft geen angst te zijn dat men dan zelf niets meer heeft, want als men kiest zo te leven, kiest men voor overvloed en de wet van oorzaak en gevolg zorgt ervoor dat deze naar hen toekomt. Het is het bewustzijn dat het zo maakt! Anderen zullen willen delen, omdat er vertrouwen is dat dat wat je geeft terug komt. Het universum bepaalt het zo. Geven is krijgen. Geven is winnen.
Dit is winstmaximalisatie! om maar eens in termen van de oude wereld te spreken. Ja, nu al oude wereld.
En wat is het goed om het zo eens uit te drukken, om de termen van de oude wereld te gebruiken op een manier waarbij de oude betekenis vrijwel direct obsoleet is. Winstmaximalisatie is geen vies woord, het is maar welke betekenis men er aan geeft.

Daarom laten we alles wat op ons af komt, via de media of in de dagelijkse wereld, gewoon de betekenis geven die we er aan willen geven en transformeren. Want veel van deze informatie (het grootste deel nu nog helaas) is disinformatie. Zelfs wat nu van een andere dimensie is wordt veelal verkeerd begrepen. Aan de ene kant is dat logisch wanneer we vanuit de oude wereld komen en proberen het nieuwe te vertalen vanuit oude concepten. Alles wordt anders en erg anders dan het nu al is. Laten we daar in elk geval vanuit gaan.

We kunnen en mogen gerust spreken van een dimensie die in alles vertegenwoordigd is. Alom aanwezig, met de vele potenties die het in zich heeft.
Het is werkelijk fantastisch om te zien hoe dit in de maatschappij tot uitdrukking komt. Het is de expressie van het leven dat het in zich meedraagt en wij geven deze uitdrukking, deze betekenis eraan.
Wat ooit één grote ontkenning was wordt nu erkenning. Van al dat werkelijk is, onze werkelijke identiteit, onze werkelijke individualiteit, onze aard, essentie, leven, onze weg, ons werkelijke ZIJN. Ons ZIJN op dit niveau van bestaan en uiteraard van onze Missie!
Deze erkenning en te leven in dit nieuwe bewustzijn brengt ons hoogstwaarschijnlijk meer dan we ooit hadden kunnen verwachten. Door een ieder te laten deelnemen aan een economie waarin een ieder kan bijdragen en zich optimaal kan ontwikkelen, kan een ieder delen in dezelfde economie.
Indien we werken aan deze eenheid en onze missie kunnen we een grotere kracht bereiken én meer bereiken. Voor onszelf én voor de rest van de wereld en uiteindelijk een grotere eenheid mét de rest van de wereld.

Als we een opdracht hebben in deze wereld dan is het een gezamenlijke opdracht, namelijk de extensie van overvloed en door er geen grenzen aan te stellen. Er is geen limiet aan de universele overvloed die we kunnen bereiken. Dit in tegenstelling tot dat wat ons verteld wordt.
Dit, is de nieuwe dimensie met betrekking tot het principe van rijkdom.

 

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...