Over mijzelf

WILLEM KNEEPKENS

~ Wat is er mooier dan alles te leren over jezelf. ~

Geboren als kind van de eenheid en is het mij aangelegen om de komst van het eenheidsbewustzijn invulling te geven.

Het duurt jaren van persoonlijke groei om compleet uit het persoonlijk paradigma te denken en in het eenheidsbewustzijn te komen. Om los te komen van de schijnbaar bewezen feiten van de wetenschap, religieuze paradigma’s en de maatschappelijke gedachte welke zijn vastgeroest in het bewustzijn van de mensheid. Simpelweg betekent dit ontsnappen aan het massabewustzijn en te leren denken in het universele bewustzijn of het eenheidsprincipe. Eveneens betekent het loskomen van de persoonlijke paradigma’s en overtuigingen die vanuit de familiesfeer kunnen zijn ingegeven.

Over de beweging naar eenheidsbewustzijn kan niet geschreven of over gesproken worden vanuit de kennis van het huidige paradigma, welke sommige mensen het systeem noemen. Net zo min als dat er oplossingen gevonden zouden kunnen worden hier vanuit. Om dit begrijpen en dit bewustzijn te kunnen hebben is het nodig volledig los te denken en los te zijn van het ‘systeem’ en zijn paradigma’s.

Het eenheidsbewustzijn staat op zichzelf. Je hebt het of je hebt het niet. Het brengt direct inzicht en oplossingen!

Vanuit deze persoonlijke ervaring en ontwikkeling coach ik mensen en organisaties en help hen met nieuwe inzichten, ideeën en oplossingen. Ik coach mensen om vooral terug naar de eigen oorsprong te gaan en bij zichzelf te blijven en daarmee hun eigen beweging te maken naar een andere kijk op zichzelf. Overwegend ga ik dan minder uit van mezelf en meer uit van de andere kant van zaken die spelen. Omdat de realiteit vaak genoeg een ommedraai is van de oorspronkelijke situatie of werkelijkheid.

Mijn doel is inzichten geven in ieders eigen specifieke missie en hoe deze te vervullen. Want deze missie is het belangrijkste deel waarvoor we zijn en werken op deze aarde.

Mijn missie is het eenheidsbewustzijn uit te dragen zoals ik dit zelf heb aangegaan voor mijn reïncarnatie hier op Aarde en vervulling te geven hieraan geheel volgens Goddelijk Plan.

Loslaten in een notedop.

Loslaten creëert ruimte voor jezelf. Wat er ook is gebeurt, je mag, kan alles loslaten. En als je het ook wilt schrijf dan deze op of lees het op voor jezelf;

“Als er mij nu nog iets ontvalt na al die jaren, dan is het omdat ik aan het loslaten ben. Alleen dan is het nu de hoogste tijd dat ik stop met nog ook maar één kleinste poging te doen om ook maar iets daarvan bewust te aan te merken, van wat is is of zou zijn, om welke reden dan ook. Na alles wat me is ontvallen.

Het mag, kan losgelaten worden en dat is wat ik laat gebeuren, alles maar dan ook alles, alleen vanaf nu, eens en voor altijd zonder mijn aandacht erop te leggen of naar toe te gaan. Ik neem het waar om direct mijn bewustzijn te verlaten. Dat is wat ik vanaf nu zal doen”

Willem Kneepkens

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...