DE TRANSITIE NAAR HET LICHT

Er is alleen één Aarde en haar Transitie naar het Licht.

Transitie

~ De Transitie is in Ieder aanwezig ~.

Hoewel alles licht is, wil nog niet zeggen dat elk licht (of bewustzijn) fysieke werkelijkheid heeft gevonden op aarde. De gehele schepping, van alle verschijningsvormen aan dieren en planten, is het licht gemanifesteerd in een fysieke werkelijkheid. Als er al een evolutie is dan is het de evolutie waarbij het non-fysieke deeltje van alle mogelijkheden, gemanifesteerd is geworden tot aan de diversiteit van planten en dieren die we kennen op Aarde. Als er een toevalligheid zou zijn in de ontwikkeling van nieuwe verschijningsvormen aan planten en dieren in de geschiedenis van de Aarde dan is het deze willekeur, namelijk alleen het moment dat de non-fysieke werkelijkheid (of misschien wel de enige werkelijkheid) fysieke werkelijkheid is geworden.

Het moment waarop het ‘bovenbewuste’ kiem heeft gevonden in de aarde van het fysieke bestaan en daarmee het bovenbewuste zichtbaar is geworden met de fysieke ogen.

De onderliggende factor waar elk onderdeel van de wetenschap samenkomt, is licht. De onderliggende factor waar elke religie samenkomt, is licht. Alle wetenschappen komen samen in één licht. Alle religies komen samen in één licht en ook religie en wetenschap komen samen in één licht.


Er is alleen één Transitie; de Transitie in het Licht.

Hoewel alles hier op Aarde, inclusief de Aarde zelf licht is, wil nog niet zeggen dat alles wat de mensheid heeft gecreëerd van het licht is. Integendeel, de mensheid heeft veel duisternis voor zichzelf gecreëerd, vanuit een bewustzijn dat kennelijk nog een weg te gaan heeft. De transitie van de mensheid NAAR het licht.

Als er één evolutie is geweest dan is het wel de ontwikkeling van het bewustzijn. Alles waar we als mensheid momenteel doorheen gaan in een versneld tempo, is alles wat we in de geschiedenis al hebben meegemaakt. Dat gebeurtenissen zich nu versneld, gelijktijdig en zich op wereldschaal manifesteren, is wellicht omdat we het bewustzijn hebben om versneld te leren. Alles komt aan het licht hoe dan ook, alleen lessen komen wanneer het bewustzijn klaar is om deze te begrijpen en een volgende sprong te maken in de evolutie van de mensheid.

Licht komt wanneer de les geleerd is, men zich bevrijdt van de zelf gecreëerde duisternis en zich realiseert dat het licht er al was maar dat er een beweging naar toe is gemaakt.

Deze beweging is de werkelijke beweging, de transitie van jezelf in de transitie in het licht. Dit in de realisatie dat jij niet de enige bent, maar onderdeel van het geheel en onderdeel van de wereldwijde transitie, namelijk de transitie in het licht.

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...