EENHEIDSBEWUSTZIJN, HET OORSPRONKELIJKE LICHT OP AARDE.

DE BESTEMMING; EENHEIDSBEWUSTZIJN, HET OORSPRONKELIJKE LICHT OP AARDE.

Als er ooit één licht of gedachte is geweest die deze aarde, het dierenrijk, het plantenrijk en de mensheid, heeft gecreëerd, dan is het het licht of gedachte van de creatie en van al het oorspronkelijke leven op aarde, komend vanuit de oorsprong zelf. 

De mens is de medeschepper van zijn eigen leven, met een ingegeven wil om iets te bereiken op deze aarde. Een HOGERE WIL door een HOGERE ZELF ingegeven, namelijk een missie.

Een missie dient zich pas aan wanneer het hogere zelf wil dat het zich aandient, wanneer het momentum is gekomen dat een ieder zelf begrijpt waarom.

Het waarom is een veel gestelde vraag die mensen doen leiden een weg te kiezen, bewust of onbewust, hoewel een ieder de weg en zijn bestemming van oorsprong al weet. 

Het waarom is een missie die een ieder heeft – en de missie de reden waarom men deze vraag stelt. Het is een gedachte die men krijgt wanneer het momentum zich aandient. Het momentum dat alles veranderd.

Elke vraag heeft zijn eigen antwoord, maar alleen als men de vraag ook stelt.

Het HOGERE ZELF heeft aandacht voor het ZELF en het ZELF helaas vaak genoeg teveel aandacht voor het lagere deel van zichzelf. Teruggaan naar JEZELF is wat het HOGERE ZELF WIL, hoewel alleen het is aan het ZELF de keuze te maken het HOGERE ZELF te volgen.

Wat voor één mens geld geldt voor het bewustzijn van de gehele mensheid. De keuze die gemaakt wordt is daarom een keuze die gemaakt wordt voor HET ZELF en voor de gehele mensheid. Het eigen pad is een pad van alle paden die leiden naar één en het zelfde ZELF en één en hetzelfde bestaan. Een hoger bestaan. Een grotere missie. Een grotere gedachte.

Is het nog nodig de vraag te stellen die velen stellen, als een ieder deze oorspronkelijke gedachte van deze creatie deelt? Het waarom komt namelijk voort uit het antwoord en het antwoord is daarom in een ieder voor zichzelf aanwezig. 

De oorsprong kent alle wegen. De oorsprong kent alle vragen en alle antwoorden. Dit is het antwoord in jezelf dat alle antwoorden kent. Een wetenschap die geen theorie kent, maar een wetenschap die de oorsprong van de creatie kent. 

DE BESTEMMING

Een hoger bestaan is voorbestemd voor een ieder en voorbestemd voor allen. Het momentum dat het antwoord komt van alle antwoorden, dat allen één zijn en één met allen. Het Momentum dat alle wegen samenkomen in onszelf. Het Momentum dat men realiseert dat alle missies één grotere missie zijn. 

Het momentum dat het LICHT zich aandient dat in een ieder aanwezig is. 

Het LICHT is het bewustzijn dat mensen het antwoord vinden dat allen één zijn, in het Momentum en vanuit oorsprong. Het bewustzijn een gezamenlijke missie te hebben, een grotere missie voor de voor de gehele mensheid en voor de aarde, namelijk het eenheidsbewustzijn op aarde te herstellen en het LICHT. 

Het hogere bestaan is het antwoord van het hogere in onszelf. Het Licht is het eenheidsbewustzijn dat door HET ZELF is gerealiseerd. Het ZELF in een ieder HET ZELF in allen. Het is het licht in JEZELF en DE BESTEMMING dat door oorsprong is ingegeven. 

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...